Multi Functional Optical Imaging Laboratory

Southern University of Science and Technology

2020

53.Heng Guo, Ying Li, Weizhi Qi, Lei Xi*, "Photoacoustic endoscopy: a progress review", Journal of Biophotonics, First published: 16 September 2020


52. Yongchao Wang#, Guangru Liang#, Fei Liu, Qian Chen, Lei Xi*, "A long-term cranial window for high-resolution photoacoustic imaging", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, In press, 2020.


51. Weizhi Qi, Lei Yao, Yunchao Jiang, Na Huang, Heng Guo, Jian Rong, HuiFeng, Wanneng Yang, Lei Xi*, "Quantitative photoacoustic imaging of chlorophyll using a GPU-accelerated finited element method", Communications in Computational Physics, Vol. 28, Iss. 2, | 01 June 2020 | 679-690.[pdf]


50. Aihui Sun#, Heng Guo#, Qi Gan, Lei Yang, QiangLiu, Lei Xi*,"Evaluation of visible NIR-I and NIR-II light penetration for photoacoustic imaging in rat organs", Optics Express, Vol. 28, Iss. 6, | 13 March 2020 | 9002-9013. [pdf]


49.Xiao Liang#, Heng Guo#, Qiang Liu, Yubin Gong*,Lei Xi*, "Thermoacoustic Endoscopy", Applied Physics Letters, Vol. 116 Iss 1,| 07 January 2020 | 013702. [pdf]

2019

48. Wei Qin, Weizhi Qi, Lei Xi*,"Quantitative Investigation of Vascular Response to Mesenteric Venous Thrombosis using Large-field-of-view Photoacoustic Microscopy", Journal of Biophotonics, Vol. 12 Iss. 12 | 07 August 2019 | e201900198.[pdf]


47. Heng Guo, Qin Wang, Weizhi Qi, Xun Sun, Bowen Ke*, Lei Xi*,"Assessing the development and treatment of rheumatoid arthritis using multiparametric photoacoustic and ultrasound imaging", Journal of Biophotonics, Vol. 12 Iss. 11 | 28 June 2019 | e201900127.[pdf]


46. Qian Chen, Huikai Xie, Lei Xi*,"Wearable Optical Resolution Photoacoustic Microscopy", Journal of Biophotonics, Vol. 12 Iss. 8 | 15 April 2019 | e201900066.[pdf]


45. Fei Liu#,Tian Jin#, Ruopeng Yan,Tingting Li, Biao Hu, Lei Yao, Tianye Huang, Chaolong Song*, Lei Xi*, "An opto-acousto-fluidic microscopic system with a high spatiotemporal resolution for microfluidic applications", Optics Express, Vol. 27, No. 2 | 21 Jan 2019 | , 1425-1432. [pdf]


2018

44.Qian Chen#, Heng Guo#,Weizhi Qi, QiGan, Lei Yang, Bowen Ke, Xingxing Chen, Tian Jin, Lei Xi*, "Assessing Hemorrhagic Shock: Feasibility of Using an Ultracompact Photoacoustic Microscope", Journal of Biophotonics, Vol. 12 Iss. 4 | 12 November 2018 | e201800348 [pdf] Editor‘s Pick


43. Na Huang, Ming He, Haosheng Shi, Yuan Zhao, Man Lu, Xianbing Zou, LeiYao, Huabei Jiang, Lei Xi*,"Curved-array-based multispectral photoacoustic imaging of human finger joints", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Vol. 65 Iss. 7 | July 2018 | 1452-1459. [pdf]


42.Weizhi Qi#, Qian Chen#, Heng Guo, Huikai Xie, Lei Xi*, "Miniaturized Optical Resolution Photoacoustic Microscope Basedon a Microelectromechanical System Scanning Mirror", Micromachines, Vol. 9 Iss. 6 | 7 June 2018 | 288-294.[pdf]   Invited Paper


41. Heng Guo, Qian Chen, Weizhi Qi, Xingxing Chen, Lei Xi*,"In vivo study of rat cortical hemodynamics using a stereotaxic-apparatus-compatible photoacoustic microscope", Journal of Biophotonics, Vol. 11 Iss. 9 | 19 April 2018 | e201800067. [p‍df]


40. Wei Qin, Qian Chen, Lei Xi*,"A handheld microscope integrating photoacoustic microscopy and optical coherence tomography", Biomedical Optics Express, Vol. 9, No. 5 | 1 May 2018 |, 2205-2213. [p‍df]


39. Qian Chen, Heng Guo, Tian Jin, Weizhi Qi, Huikai Xie, Lei Xi*, "Ultracompact high-resolution photoacoustic microscopy", Optics Letters, Vol. 43 No. 7 | 30 March 2018 | 1615-1618. [pdf]. Editor‘s Pick


38. Chaolong Song#, Tian Jin#, Ruopeng Yan, Weizhi Qi,Tianye Huang, Huafeng Ding, Say Hwa Tan, Nam-Trung Nguyen, and   LeiXi*, "Opto-acousto-fluidics microscopy for three-dimensional label-free detection of droplets and cells in microchannels", Lab on a Chip, Vol. 18,No .9, | 27 May 2018 |.1292-1297.   [pdf]. Selected as Inside Front Cover article.


37. Wei Qin#, Tian Jin#, Heng Guo, Lei Xi*, "Large-field-of-view optical resolution photoacoustic microscopy" Optics Express, Vol. 26, No. 4 | 19 Feb 2018 | 4271-4278. [pdf].

2017

36. Wei Qin#,Weizhi Qi#, Tian Jin, Heng Guo, Lei Xi*, “In vivo oral imaging with integrated portable photoacoustic microscopy and optical coherence tomography”, Applied Physics Letters, Vol. 111 Iss. 26 |   28 December 2017 |. [pdf].


35. Heng Guo, Chaolong Song, Huikai Xie, Lei Xi*, "Photoacoustic endomicroscopy based on a MEMS scanning mirror", Optics Letters, Vol. 42 Iss. 22 | 07 November 2017 | 4615-4618. [pdf]


34. Lei Xi*, Tian Jin, Junli Zhou,Paul Carney, Hubei Jiang*, "Hybrid photoacoustic and electrophysiological recording of neurovascular communications in freely-moving rats", NeuroImage,Vol. 161 | 1 November 2017 | 232-240. [pdf]


33. Tian Jin, Heng Guo, Huabei Jiang, Bowen Ke, Lei Xi*, "Portable optical resolution photoacoustic microscopy (pORPAM) for human oral imaging", Optics Letters, Vol. 42 Iss. 21 | 25 October 2017 | 4434-4437 [pdf] Editor‘s Pick


32.Tian Jin,Heng Guo,Lei Yao,Huikai Xie,Huabei Jiang* and Lei Xi*, "Portable Optical-Resolution Photoacoustic Microscopy for Volumetric Imaging of Multiscale Organisms", Journal of Biophotonics, Vol. 11 Iss. 4 | 24 October 2017 | e201700250 [pdf]


31. Heng Guo, Weizhi Qi, Ming He, Jian Rong, Lei Xi*, "Co-registered photoacoustic and ultrasound imaging for tongue cancer detection", Journal of Innovative Optical Health Science, Vol. 11 No. 03 | 5 October 2017 | 1850008,[pdf]


30. Shirui Yang#, Wei Qin#, Tian Jin, Heng Guo, NaHuang, Ming He, Lei Xi*,"Design and evaluation of a compound acoustic lens for photoacoustic computed tomography", Biomedical Optics Express, Vol. 8, No. 5 | 27 April 2017 | 2756-2765. [pdf]


29. Qian Chen, Tian Jin, Weizhi Qi, Xianming Mo, Lei Xi*, "Label-free photoacoustic imaging of the carido-cerebrovascular development in the embryonic zebrafish", Biomedical Optics Express, Vol. 8, No. 4 | 30 March 2017 | 2359-2367. [pdf]


28. Weizhi Qi#, Tian Jin#, Jian Rong, Huabei Jiang, Lei Xi*, "Inverted multiscale optical resolution photoacoustic microscopy", Journal of Biophotonics, Vol. 10, Iss. 12 | 27 January 2017 | 1580-1585.[pdf]

2016

27. NaHuang#, Heng Guo#, Weizhi Qi#, Zhiwei Zhang,Jian Rong, Zhen Yuan, Wei Ge, Huabei Jiang, Lei Xi*,"Whole-body multispectral photoacoustic imaging of adult zebrafish", Biomedical Optics Express, Vol. 7, No. 9 | 19 August 2016 |, 3543-3550.[pdf]

2015

26. Lei Xi*, Huabei Jiang*, "Integrated photoacoustic and diffuse optical tomography system for imaging of human finger joints in vivo", Journal of Biophotonics, Vol. 9, Iss. 3 | 02 October 2016 | 213-217.[pdf]


25. XiaoqiLi, Coy D. Heldermon, Lei Yao, Lei Xi, Huabei Jiang*, "High resolution functional photoacoustic tomography of breast cancer",Medical Physics, Vol. 42, Iss. 9 | 18 August 2015 | 5321-5328.[pdf]


24. Lei Xi*, Huabei Jiang*, "High resolution three-dimensional photoacoustic imaging of human finger joints in vivo", Applied Physics Letters, Vol. 107, Iss. 6 | 11 August 2015 | 063701.[pdf]


23. JianboTang, Lei Xi, Junli Zhou, HuaHuang, Tao Zhang, Paul Carney, Huabei Jiang*, "Noninvasive high-speed photoacoustic tomography of cerebral hemodynamics in awake-moving rats", Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism,Vol. 35, Iss. 8 | 17 June 2015 | 1224-1232.[pdf]


22. XianjinDai#, Lei Xi#,Can Duan, Hao Yang, Huikai Xie, Huabei Jiang*, "Miniature probe integrating optical-resolution photoacoustic microscopy, optical coherence tomography, and ultrasound imaging: proof-of-concept", Optics Letters, Vol. 40, Iss. 12 | 15 June 2015 | 2921-2924.[pdf]


21.Lei Xi, Huabei Jiang, "Image-guided surgery using multimodality strategy and molecular probes", Wiley Interdisciplinary Reviews-Nanomedicine and Nanobiotechnology, Vol. 8, Iss. 1 | 06 June 2015 | 46-60.[pdf]


2014

20. Lei Xi, Stephen Grobmyer, Guangyin Zhou, Weiping Qian, LilyYang, Huabei Jiang, "Molecular photoacoustic tomography of breast cancerusing receptor targeted magnetic iron oxide as contrast agents", Journal of Biophotonics, Vol. 7, No. 6 | 01 June 2014 | 401-409.[pdf] Editor’s Choice


19. Lei Xi#, Chaolong Song#, Huabei Jiang*,"Confocal photoacoustic microscopy using a single multifunctional lens", Optics Letters, Vol. 39, No. 11 | 30 May 2014 | 3328-3331.[pdf]


18. ZhenYuan*, Xiaoqi Li,Lei Xi, "Listening to light scattering in turbid media: Quantitative optical scattering imaging using photoacoustic measurements with one-wavelength illumination", Journal of Optics, Vol. 16, No. 6 | 22 May 2014 | 065301.[pdf]


17. LeiYao#, Lei Xi#,Huabei Jiang*, "Photoacoustic computed microscopy", Scientific Reports, 4,4960 | 14 May 2014 |.[pdf]


16. Lei Xi, Guangyin Zhou, Ning Gao, Lily Yang, David Gonzalo,Steven Hughes and Huabei Jiang*, "Photoacoustic and fluorescence image-guided surgery using a multifunctional targeted nanoprobe", Annals of Surgical Oncology, Vol. 21, Iss. 5 | 20 April 2014 | 1602-1609.[pdf]


15. Lei Xi, Minati Satpathy, Qing Zhao, Weiping Qian, Lily Yang,Huabei Jiang, "HER-2/neu targeted delivery of a nanoprobe enables dual photoacoustic and fluorescence tomography of ovarian cancer", Nanomedicine:Nanotechnology, Biology and Medicine,Vol. 10, Iss. 3 | 08 April 2014 | 669-677.[pdf]


14. ZhijuanChen, Qing Ruan, Song Han, Lei Xi, Wenguo Jiang, Hubei Jiang,David A. Ostrov, and Jun Cai*, "Discovery of structure-based small molecular inhibitor of αB-crystallin against basal-like/triple-negative breast cancer development in vitro and in vivo", Breast Cancer Research and Treatment, Vol. 145, Iss. 1 | 08 April 2014 | 45-49. [pdf]

2013

13.Chaolong Song#, Lei Xi#, Huabei Jiang*, "Acoustic lens with variable focal length for photoacoustic microscopy", Journal of Applied Physics, Vol. 114, Iss. 19 | 19 November 2013 | 194703.[pdf]


12. Chaolong Song#, Lei Xi#, Huabei Jiang*,"Liquid acoustic lens for photoacoustic tomography", Optics Letters, Vol. 38, No. 15 | 1 August 2013 | 2930-2933.[pdf]


11.QiangRuan#, Lei Xi#, Sanford Boye, William W Hauswirth, Song Han, Zhijuan Chen, Michael E Boulton, Brain K Law, Wen G Jiang, Huabei Jiang*, Jun Cai*, "Development of an anti-angiogenic therapeutic model combining scAAV2-delivered siRNAs and noninvasive photoacoustic imaging of tumor vasculature development", Cancer Letters,Vol. 332, Iss. 1 | 10 May 2013 | 120-129.[pdf]


10. Lei Xi, Can Duan, Huikai Xie, Huabei Jiang*, "Miniature probe combining optical-resolution photoacoustic microscopy and optical coherence tomography for in vivo microcirculation study", Applied Optics, Vol. 52, No. 9 | 14 March 2013 | 1928-1931.[pdf]


9.Hao Yang, Lei Xi, Sean Samuelson, Huikai Xie, Lily Yang, HuabeiJiang*, "Handheld miniature probe integrating diffuse optical tomography with photoacoustic imaging through a MEMS scanning mirror", Biomedical Optics Express,Vol. 4, No. 3 | 15 February 2013 | 427-432.[pdf]

2012

8. Lei Xi#, Xiaoqi Li#, Huabei Jiang*, "Variable-thickness multilayered polyvinylidene fluoride transducer with improved sensitivity and bandwidth for photoacoustic imaging", Applied Physics Letters, Vol. 101, Iss. 17 | 24 October 2012 |.[pdf]


7. Bin He, Lei Xi, Huikai Xie,Lily Yang, Huabei Jiang*, "Microelectromechanical systems scanning-mirror-based handheld probe for fluorescence molecular tomography", Applied Optics. Vol. 51, No. 20 | 3 July 2012 | 4678-4683.[pdf]


6. Lei Xi, Lei Zhou, Huabei Jiang*, "C-scan photoacoustic microscopy for in vivo imaging of Drosophila pupae", Applied Physics Letter, Vol. 101, Iss. 1 | 02 July 2012 | 013702.[pdf]


5. Lei Xi, Xiaoqi Li, Lei Yao,Stephen Grobmyer, Huabei Jiang*, "Design and evaluation of a hybrid photoacoustic tomography and diffuse optical tomography system for breast cancer detection", Medical Physics, Vol. 39, Iss. 5 | 18 April 2012 | 2584-2594.[pdf]


4. Lei Xi, Stephen R. Grobmyer, Lei Wu, Ruimin Chen, Guangyin Zhou,Luke G. Gutwein, Jingjing Sun, Wenjun Liao, Qifa Zhou, Huikai Xie, and Huabei Jiang "Evaluation of breast tumor margins in vivo with intraoperative photoacoustic imaging," Optics Express. Vol. 20, No. 8 | 30 April 2012 | 8726-8731.[pdf]

Before 2012

3.Xiaoqi Li, Lei Xi, Ruixin Jiang, Lei Yao, and Huabei Jiang*,"Integrated diffuse optical tomography and photoacoustic tomography:phantom validations", Biomedical Optics Express, Vol. 2, Iss. 8 | 21 July 2011 | 2348-2353.[pdf]


2.Lei Xi*, Jingjing Sun,Yiping Zhu, Lei Wu, Huikai Xie, and Huabei Jiang, "Photoacoustic imaging based on MEMS mirror scanning", Biomedical Optics Express, Vol. 1, Iss. 5 | 02 November 2010 | 1278-1283.[pdf]


1.Kun Bi, Xiaochun Xu, Lei Xi, Shaoqun Zeng, and Qingming Luo*, "A DR-WFOI fusion system for the real-time molecular imaging in vivo", Chinese Optics Letters, Vol. 6, No. 12 | 10 December 2008 | 893-895.[pdf]